تبلیغات
㋡اینـــــــجا همـــــه چی در همـــــه㋡ - یارو رفته لب ساحل ۱۰۰۰تومن داده ۳۰ثانیه سوار اسب شده عکس انداخته گذاشته توی پروفایلش زیرش نوشته “من عاشق سوارکاریم”

دیشب وقتی داشتم میومدم خونه، دیدم تــو اُتوبــان نوشتــه :
"
ایـمان نیاورده است کســی که شــب سیـــر بخوابد و همسایهاش گرسنــه باشد."
هیــچی دیگه !!!
شــب رفتـــم زنگ تــمام واحدای ساخــتمونو زدم، پُرسیدم کســـی گرسنــه نیـست؟ اگه هست بیاد بخوره
دو سه تا واحد فوش دادن، بقیــه گفتــن سیرَن |:
یکی هم گفت بده عمت بخوره :|

خیلی بی ادب شدن ملت، خیلـــــــــــــــــــــــــی :| !!!!!

نمـی فـهـمـن که داشـتـم ایـمانـمـو مـحـکـم میـکـردمروبهی به زاغی گفت : بیااااااا
زاغ گفت : پنیرو میخوای ؟
روباه گفت : نه !
زاغ گفت : پس چی ؟
روباه گفت : دوری کنیم از هم …