تبلیغات
㋡اینـــــــجا همـــــه چی در همـــــه㋡ - آقای مجری:فامیل دور شما بازیو چطور دیدید؟ فامیل دور:آقای مجری من بازیو با چشمام دیدم!!!

اینجوری که داریم پیش میریم ، چندسال دیگه باید به دخترا بگیم :

مگه پسری که ابروهات رو برداشتی !!!

والا به قرآن ...


یه بار اینقدر تو برگه امتحانم چرت و پرت

نوشتم که به جرم توهین به شعورِ استاد به کمیته

انظباطی دانشگاه معرفی شدم...


من با تو صادق بودم ولی تو با من

.

.

.

جعفر هم نبودی

حداقل میتونستی مجید باشی!!!