تبلیغات
㋡اینـــــــجا همـــــه چی در همـــــه㋡ - محبوب حقیقی
تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392 | 04:47 ب.ظ | نویسنده : morvarid
عرفا معتقدند : بنیاد هستی بر عشق به یک مرکز به نام خدا نهاده شده است و ان یک نوع جنب و جوششی است که سراسر
وجود را فرا گرفته است بنا بر ایه ی 156 از سوره ی بقره بازگشت همه ی ما به سوی خداوند است .
<< ..... همانا ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم .>>
خداوند نه تنها خالق تمام موجودات بلکه هدف تکامل  مقصد نهایی ان هاست و همه  موجودات به سوی او میل دارند تا با تشبه
و همانندی به خداوند به قدر امکان کمالی که در ان ها نیست را کسب نمایند .


به قول حافظ ان عارف عاشق :
ظفیل هستی عشقمند ادمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری
منشا عشق خیری است که از جانب معشوق می رسد و هر چه این خیر و نیکی بیشتر باشد نشان از شایستگی بیشتر معشوق است
و در مقابل عشق ورزی به او نیز افزایش می یابد .
بنابراین چون خداوند خیر مطلق است و هیچ امیزشی با شر انسان سیر کمالی به سوی خداوند دارند. اما این تنها ادمی است که با حرکت
و رشد تکاملی خویش مراتب عشق را یکی پس از دیگری طی کرده و خود را تا اخرین درجات کمال به جانب محبوب مطلق می رساند .
اکنون که بازگشت و رشد ما به سوی خداوند است هنگام رجوع به او باید گوهر محبت و شناخت حق را همراه داشته باشیم .
اگر کسی همه محبوب هایش زمینی باشد و نسبتی بااسمان بر قرار نکند با رسیدن مرگ در فراق ان ها در رنج و عذاب خواهد بود .
در حالی که اگر گرایش بشر به افریدگار بیشتر از محبوبان فریبنده ی دنیایی باشد غم دوری دنیا و محبوبان زمینی بر طرف می شود با دیدار خداوند به ارامش می رسیم . به امید ان لحظه ی با شکوه .